Αθλητική Γειτονιά

Παρουσίαση αθλητικών συλλόγων του Δήμου, άμεση πληροφόρηση για τα νέα και τις δράσεις τους και δυνατότητες δικτύωσης.

Αθλητική Γειτονιά »

Πολιτιστική Γειτονιά

Γνωρίστε τους συλλόγους και τις πολιτιστικές ομάδες του Δήμου και πληροφορηθείτε για τις εκδηλώσεις τους.

Πολιστιστική Γειτονιά »
  • Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις

 

 

 

Ενημέρωση στο email σου για τα Νεα των συλλόγων