Ο Παραδοσιακός Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Φυλής ιδρύθηκε με σκοπό:

  1. Την προβολή, καλλιέργεια, ανάπτυξη και διάσωση των τοπικών εθίμων και λαϊκών παραδόσεων
  2. Την ενασχόληση των μελών με την έρευνα για την ανάδειξη της ιστορίας και της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Φυλής
  3. Την ενασχόληση με λαογραφικά και πολιτιστικά θέματα
  4. Τη διοργάνωση πολιτιστικών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
  5. Την ανάπτυξη σχέσεων με άλλους συλλόγους καθώς και τη συνεργασία με επιστημονικούς και πνευματικούς οργανισμούς, συνδέσμους ,ομοσπονδίες και γενικά με κάθε προοδευτικό φορέα Ελληνικό ή Διεθνή.
  6. Την ενδυνάμωση των δεσμών και του πνεύματος αλληλεγγύης μεταξύ των μελών.
  7. Τη σύνδεση των δραστηριοτήτων του με τις κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις της πόλης της Φυλής.
  8. Τη δραστηριοποίηση και συμμετοχή σε κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα.
  9. Την ίδρυση του λαογραφικού μουσείου.