Κύρια επιδίωξη του Συλλόγου και βασικός στόχος είναι τα ήθη τα έθιμα και οι παραδόσεις της Χασιάς!