Ο Σύλλογος στοχεύει στην επίλυση των παρακάτω θεμάτων:

 • Ολοκλήρωση έργου Οδοποιίας/ Ανάπλασης Πανοράματος το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει, στον προγραμματισμένο χρόνο.
 • Περιοχή με παράνομες κατοικίες αθίγγανων στο Πανόραμα. Άμεση κατεδάφιση των παραγκών.Δημιουργία κοινωφελούς κτιρίου/χώρου στη συγκεκριμένη περιοχή.
 • Καθαριότητα και καθαρισμός ρεμάτων, αποκομιδή μπαζών. Λειτουργία συγκεκριμένης τηλεφωνικής γραμμής στο Δήμο για την αποκομιδή μπαζών. Οριοθέτηση των κάδων με επαύξηση των κάδων ανακύκλωσης.
 • Συχνότερη αστυνόμευση, τόσο από την ΕΛΑΣ όσο και από την Δημοτική Αστυνομία στην περιοχή του Πανοράματος με άμεση επέμβαση σε καταγγελίες κατοίκων.
 • Ανάπλαση της περιοχής που συνορεύει με την Περιφερειακή Αιγάλεω με την δημιουργία χώρων πρασίνου ως αντισταθμιστικό όφελος στη ρύπανση και όχληση που θα προκύψει από την λειτουργία της, καθώς και από την λειτουργία του Αμαξοστασίου και της διέλευσης του αγωγού φυσικού αερίου που δημιουργούν και θέματα ασφαλείας.
 • Σχετικό με το ανώτερο είναι και το θέμα της παράνομης ύδρευσης οικοπέδου στην εν λόγω περιοχή μεταξύ Μόρνου και Αμαξοστασίου και οι αυθαίρετες κατασκευές/ περιφράξεις.
 • Δημιουργία στο Πανόραμα: Γυμνασίου, Βρεφονηπιακού Σταθμού και Πολιτιστικού/ Πνευματικού κέντρου.
 • Οπιστική απομάκρυνση και αξιοποίηση του χώρου του χοιροστασίου για κοινωφελή σκοπό.
 • Προστασία του περιαστιακού πρασίνου και της δασικής έκτασης της Πάρνηθας που εντάσσεται ή γειτνιάζει το Πανόραμα.
 • Καθαρισμός της δεξαμενής νερού και ανάλυσης της ποιότητας του νερού.
 • Βελτίωση δρομολογιών ΕΘΕΛ για την εξυπηρέτηση των κατοίκων.
 • Επάνδρωση των υπηρεσιών του ΙΚΑ Ανω Λιοσίων ώστε να εξυπηρετούνται οι πολίτες και να αξιοποιηθεί η υφιστάμενη υποδομή.
 • Επέκταση του σχεδίου πόλεως με τις υπο ένταξη περιοχές και διευθέτηση πολεοδομικών εκρεμμοτήτων.
 • ***ΓΕΝΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ*** :  Οριστικό κλείσιμο του ΧΥΤΑ. Να μην επιτραπεί η λειτουργία περαιτέρω μονάδων/ εργοστασίων ανακύκλωσης ή καύσης. Να ελεγχθούν οι περιβαντολλογικές επιπτώσεις του εργοστασίου που ήδη λειτουργεί και να υλοποιηθεί κάθε δυνατό μέτρο για να μηδενιστεί η δυσωδία και η τοξική μόλυνση που δεχόμαστε. Να γίνει μια ειλικρινής και υπεύθυνη ενημέρωση από τη Δημοτική αρχή. Οι κάτοικοι του νέου Καλλικρατικού Δήμου διαμαρτυρόνται χρόνια και αντιδρούν στην διατήρηση- επέκταση της χωματερής και θέλουμε την δημοτική αρχή- συμπαραστάτη όπως συμβαίνει στους άλλους Δήμους που έχουν αποτρέψει με ομόψυχες κινητοποιήσεις την υποβάθμιση των περιοχών τους.