Ο  Πολιτιστικός  Σύλλογος  Θεσσαλων «Ρήγας  Φεραίος», ιδρύθηκε το 1993. Σκοπός  του  συλλόγου  είναι η  παρουσίαση και  η  ανάδειξη  της  πολιτιστικής   τους  παράδοσης  και  κληρονομιάς , καθώς  και  η  καλλιέργεια  πνεύματος  αλληλεγγύης  και  συνεργασίας  με  άλλους  πολιτιστικούς , μορφωτικούς , και  εξωραϊστικούς  συλλόγους .